Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

youonlylive0nce
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viadusz dusz
youonlylive0nce
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadusz dusz

April 27 2015

youonlylive0nce
Nie chcę czekać na wiadomość od Ciebie, na uśmiech, na rozmowę.. nie chcę, ale czekam..
— z cyklu, lubię Cię, napisz..
Reposted fromaakwosalam aakwosalam viamdjg mdjg
youonlylive0nce
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viainconsistency inconsistency

April 05 2015

youonlylive0nce
6861 f87b
Reposted byalframimrcake47misnejstrbl

February 22 2015

youonlylive0nce
1633 2eb2
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viabecomingjane becomingjane

February 16 2015

7511 e527 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadusz dusz

September 03 2014

youonlylive0nce
4670 e8cd
Reposted fromnexxt nexxt viatulipanowa tulipanowa

July 02 2014

youonlylive0nce
2266 0435
Reposted frombezinteresowna bezinteresowna viajeannee jeannee
youonlylive0nce
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre viadusz dusz

June 15 2014

youonlylive0nce

June 11 2014

youonlylive0nce
Reposted frompassionative passionative viajeannee jeannee

June 03 2014

youonlylive0nce
0252 b64b
Reposted fromtrickster trickster viaspadochron spadochron

May 31 2014

youonlylive0nce
Reposted frombecomingjane becomingjane

May 29 2014

Reposted fromweheartit weheartit viaonebreath onebreath
youonlylive0nce

May 27 2014

0922 e46b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viajeannee jeannee

May 25 2014

youonlylive0nce
2022 971a 500
Reposted fromnestlee nestlee viayoucanfly7 youcanfly7

May 24 2014

youonlylive0nce
youonlylive0nce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl